فرهنگ شرکت

GreenVinci تولید کننده تحت داوینچی تخصصی تحقیق و توسعه و تولید تجهیزات صرفه جویی در انرژی و سوخت زیستی جامد بریکت.

بیشتر

افتخار شرکت

این شرکت تولید و پردازش پایگاه های پلت و تراشه های زیست توده را در فوشان و جیانگمن انجام داده است.

بیشتر

تاریخچه شرکت

کاربرد محصول تغذیه دیگ های صنعتی و گاز طبیعی، خشک کردن میوه ها، آبکاری، الکتروفورز و غیره

بیشتر

رده محصول

خوش آمدید به مشورت
پرداخت کن و
تبدیل شدن به یک عضو از ما

اخبار